Opóźnienie dewelopera w przedstawieniu do odbioru i wydaniu mieszkania

Opóźnienie dewelopera w zawarciu umowy przyrzeczonej (umowy przenoszącej własność mieszkania na nabywcę)